Ja till Kärleken

Kommunfullmäktige i Halmstad sa igår ja till en idrottshall på Kärleken. Den omdiskutared frågan om Kärleken liksom Haverdal skulle få en idrottshall återupptogs igår efter att man tidigare skjutit upp beslutet. Men nu blir det alltså en andra idrottshall.