Säkerhetsnämnd brister i ansvar

Ansvariga i Nyköpings kommun tycker inte att det är nödvändingt att informera allämnheten och eventuellt oroliga grannar, om de brister i säkerheten på kärnteknikföretaget Studsvik som presenteras i en färsk granskningsrapport.
Det trots att kommunen har en speciell nämnd med huvudansvar för att kontinuerligt informera allmänheten om säkerhetsarnbetet på Studsvik. Den lokala säkerhetsnämnden vid Studsvik består av lokala nyköpingspolitiker och på deras hemsida kan man läsa att deras huvuduppgift att ge allmänheten insyn om just säkerhetsarbetet i de kärntekniska anläggningarna på Studsvik. Trots det så har nämndens ordförande Carl-Åke Andersson inget att säga till allmänheten om SKI:s nyligen publicerade rapport med svidande kritik av Studsviks säkerhetsarbe. Enligt SKI brister det genomgående i Studsviks initiativ, engagemang och ansvarstagande för säkerheten. SKI har noterat brister i 10 av 15 granskade områden och kritiken av säkerhetsarbetet är kort sagt mycket omfattande. I det läget väljer den lokala säkerhetsnämnden att inte göra något. Bristerna i Studsviks haveriberedskap är det som SKI ser kanske mest allvarligt på, bland annat säger SKI att det saknas utrymningsplaner och att det brister i kompetens och ansvarsfördelning i organisationen. Kommunens räddningstjänst gjorde i höstas ett tillsynsbesök ute på Studsvik, men såg inga brister.