Risk för miljöskada på bilskrot

En bilskrot i Hässleholm hotas med vite på 706 000 kronor. Kommunen har tidigare konstaterat att området där verksamheten bedrivs är förorenat så att betydande risk för allvarlig miljöskadad föreligger.

Bland annat ska läckande motorer, kylskåp och datorer vara utspridda på platsen och förvaras på ett felaktigt sätt.

Nu vänder sig kommunen till Mark- och miljödomstolen och ansöker om vite eftersom bilskroten inte följt tidigare förelägganden om åtgärder.

Enligt miljöbaken och bilskrotsförordningen ska den som bedriver verksamhet som kan påverka miljön fortlöpande kontrollera verksamheten. Bilarna ska också behandlas på en plats med tät ytbeläggning.