PI-MORGON ONSDAG 23 SEPTEMBER

Pappor som vabbar får lägre lön

11 min

Föräldrar som tar ut mycket tillfällig föräldrapenning, vab, har lägre lön än andra visar ny forskning från Institutet för arbetsmarkands- utbildningspolitisk utvärdering. Störst är skillnaderna bland män. Fem år efter första barnets födelse har pappor som tagit ut mycket vab två procent lägre lön än de som tagit ut normalt. Hör Katarina Boye, sociolog på Stockholms universitet och Sofia Falk, mångfaldskonsult om varför vård av barn, fortfarande ses som bristande engagemang på många arbetsplatser.