Alléns förskola blir kvar trots gifter

2:23 min

Allén förskola i Oskarström ligger på mark som innehåller så pass mycket giftiga ämnen att det egentligen inte borde vara en förskola där. 

Men det går ändå bra att ha kvar barnen där, idag 32 stycken, tills att förskolan ersätts med en ny, det menar Emilie Stroh vid Arbets- och miljömedicin i Lund. 

Alléns förskola på Allégatan i Oskarström ligger nära före detta Jutans industriområde. Prover i marken på förskolans utegård visar höga halter av bly och polycykliska aromatiska kolväten, och det finns också spår av skadliga ämnen i inomhusluften. Värdena överskrider Naturvårdsverkets riktvärden, men är inte så höga är de är omedelbart farliga för männiksor.

På marken ska nu, enligt förslag från Arbets- och miljömedicin, en täckduk läggas, och på den ren jord. Ventilationen ska också förbättras.

Om ett par år ska sen Alléns förskola ersättas av en ny, vid Esperedskolan. Anders Börjesson vid barn- och ungdomsförvaltningen hoppas det ska vara ordnat i början av 2017.