Pappor straffas hårdare av vab

1:41 min

Ny forskning visar att föräldrar som tar ut mycket tillfällig föräldrapenning för vård av barn har lägre lön än andra.

Enligt tjänstemannafacket Unionen säger de flesta att de jobbar på en arbetsplats som är föräldravänlig, men i praktiken är det inte alltid så menar Martin Linder som är tilltänkt att ta över som Unionens ordförande.

– Man känner en outtalad press på att vara närvarande på jobbet och som småbarnsförälder så vet vi alla att man inte kan vara närvarande varje dag, säger Martin Linder, valberedningens nominering att bli Unionens ordförande i oktober.

Föräldrar har en sämre löneutveckling ju mer vab de tar ut, det visar en ny rapport från regeringens utvärderingsmyndighet IFAU. Sambandet är starkare bland pappor än bland mammor. Fem år efter barnets födelse har en pappa som vabbar mycket 2 procent lägre lön än normalvabbaren, efter 13 år är skillnaden 5-6 procent.

– Det finns en norm på arbetsmarknaden och den normen inkluderar inte fullt ut att man faktiskt är förälder och behöver ta hand om sina sjuka barn. Enligt den här undersökningen finns det ju redan intecknat för kvinnor i arbetslivet att de ska vara frånvarande då och då och därmed har en strukturellt sett lägre lön. För de män som bryter mot normen ser vi att de drabbas av samma sak, och för oss är det oacceptabelt, säger Martin Linder.

En teori som läggs fram i studien är att sambandet mellan vab och lägre lön är starkare bland män eftersom arbetsgivare har andra förväntningar på dem än på kvinnor.

För småföretagare kan vabbande personal vara extra besvärligt, enligt organisationen Företagarnas chefsjurist Karin Berggren. Men hon tror inte att det påverkar lönen

– Nej, jag tror inte det i de fall där arbetsgivaren vet att det här är ett vabbande som sker på ett korrekt sätt, säger hon. Tyvärr får jag ibland samtal från arbetsgivare som misstänker att arbetstagaren inte vabbar.

Är det någon form av fusk, att man utnyttjar vab felaktigt?

– Ja, och det irriterar småföretagare något enormt, säger Karin Berggren.

Organisationskonsulten Sofia Falk arbetar med mångfaldsfrågor på storbolag.

– Jag möter attityden att företagen har fattat att det inte är något de kan välja eller välja bort, utan de måste hantera frågan för att bli en attraktiv arbetsgivare. Det är då vd:ar jag möter på stora börsbolag resonerar. Vilken arbetsgivare vill vi vara, vilka topptalanger söker vi? Och det är talanger som vill dela på föräldraledighet, säger Sofia Falk, organisationskonsult.