Nya frågetecken i den kinesiska ekonomin

1:55 min

I dag kom det nya siffror, som spär på frågetecknen för hur det står till med Kinas ekonomi.

Caixins preliminära inköpschefsindex för tillverkningsindustrin visade i september de sämsta siffrorna på mer än sex år.

Indexet föll i september till 47, den lägsta nivån på 78 månader. I indexet så är 50 skiljelinjen mellan tillväxt och tillbakagång. Och 47 tyder på tillbakagång.

Indexet anses ge en fingervisning om tillståndet i kinesisk ekonomi.

Siffrorna redovisades mindre än en timme efter det att Kinas president höll ett tal i Seattle i USA, som en inledning på sitt besök.

I talet sa han bland annat ekonomin var på rätt väg, och han försvarade också att Kina förra månaden såg till att få ner värdet på sin valuta, yuanen.

Den är ju knuten till dollarn, och ett gammalt kärt trätoämne mellan Kina och USA är just värdet på yuanen relativt dollarn.

För några år sedan så var USA riktigt irriterat på att man ansåg att yuanens värde hölls på en konstant låg nivå.

Samtidigt så är många bedömare inne på att det kan komma fler nedskrivningar av yuanen, eftersom det kan komma att behövas för att hjälpa Kinas exportindustri.

Men Kinas president sa också att det inte fanns nån grund för ytterligare försvagningar av yuanen, och att Kina var emot devalveringar av konkurrensskäl och inte vill ge sig in i ett valutakrig.

Presidenten försvarade också att Kina intervenerat på börsen i somras, och sa att det var för att undvika panik.

Shanghaibörsen har ju fallit med ungefär 40 procent sen toppen i somras, i och för sig hade den stigit relativt kraftigt innan fallet startade.