Tomma lokaler på Soft Center

Soft Center i Ronneby påverkas starkt av den pågående krisen i den IT-baserade delen av näringslivet.
14 % av lokalytan står tom och inga utbyggnadsplaner finns förrän konjunkturen har vänt.