Yngre slarvar med att betala

Det har blivit vanligare att ungdomar under 25 får betalningsanmärkningar.
Även om det fortfarande är förhållandevis få som får anmärkningar så är det bara i åldersgruppen under 25 som det finns en tydlig ökning, det visar statistik från upplysningscentralen. I Halland har ungdomarna något färre anmärknngar än landet i övrigt, allra lägst är antalet i Kungsbacka.