Barnen kan växa upp utan rätt till skola

2:53 min

Svenska Unicef presenterar i dag en rapport som visar att barn till fattiga EU-medborgare som vistas i Sverige har sämre rättigheter än barn till asylsökande och papperslösa.

I rapporten, som Unicef har beställt av Barnrättscentrum på Stockholms universitet görs en genomgång av rättsläget. Slutsatsen är att barn till EU-medborgare som vistas i Sverige utan att kunna försörja sig, faller mellan stolarna. 

– Är man papperslös har man rätt till skolgång och sjukvård enligt lag, men de här barnen som vistas här i den här utsattheten och är EU-medborgare befinner sig i ett rättsligt vakuum, säger Christina Heilborn, programchef på svensk Unicef.

I tre månader kan EU-medborgare vistas fritt här, efter det bara om de kan försörja sig. Under den tiden får kommunerna erbjuda skola, men det är inget tvång och de flesta kommuner väljer också att inte göra det. Ett av undantagen är Göteborg, där barnen tas emot på samma sätt som andra barn som är nyanlända. 

– Vi frågar dem bara vad har de för språk, för att kunna hjälpa på bästa sätt, på deras språk, säger Medzit Selmani, områdeschef i Östra Göteborg.

Eftersom tremånadersperioderna kan upprepas hur många gånger som helst pekar rapporten också på risken för att barn i praktiken kan växa upp i Sverige, utan att deras rätt till skola och sjukvård enligt FN:s barnkonvention tillgodoses. 

– Vi hoppas att regeringens nationella samordnare tar till sig av den här rapportens innehåll och att det kommer att göras en översyn av rättsläget och av lagstiftningen för den här gruppen av barn så att de får sina mänskliga rättigheter respekterade, säger Christina Heilborn på Unicef. 

Nyligen hävdade Martin Valfridsson, som är regeringens samordnare för arbetet med utsatta EES-medborgare att det kan vara emot barnens bästa att kräva skola för dem här, eftersom det kan leda till att de rycks upp från en fungerande skolgång hemma. Även om utbildningsminister Gustav Fridolin förra hösten sa att regeringen arbetar för att barnkonventionen ska bli lag i Sverige, menade barnminister Åsa Regnér nyligen att det är bättre att stödja barnens utbildning i hemlandet. Men det argumentet köper inte Christina Heilborn på Unicef. 

– Insatser behövs både i Rumänien och i andra länder. Men det undantar inte ansvaret från myndigheterna i Sverige när barnen väl är på plats här, säger hon.