Polis utreder fusk på dagis

Det kristna föräldrakooperativet Kungabarn i Laholm kommer att polisanmälas. Det beslutade utbildningsnämnden igår och går därmed på arbetsutskottets rekomendationer.
En utredning som kommunen har gjort visar att föräldrakooperativet fått ca 660 000 kronor för mycket i kommunala bidrag genom att lämna oriktiga uppgifter om barnens närvaro. Även avtalet med kooperativet kommer att sägas upp. Och när det gäller återbetalingen har nämnden ännu inte bestämt något belopp, efterson man ska göra ytterligare efterforskningar. Även förskolan Abacus kommer att krävas på pengar efter att kommunen även där hittat fel i bokföringen, de kommer dock inte att polisanmälas eftersom beloppet 7335 kr som felar inte beror på något systematiskt slarv utan snarare ett misstag.