Att kunna blockera spelsajter utreds

4:10 min

Den politiskt känsliga diskussionen om att blockera betalningar och vissa spelbolags sajter på nätet, väcks åter till liv i en utredning som regeringen beslutar om idag.

Det handlar om att hindra folk från att spela hos spelbolag som står utanför ett framtida svenskt licenssystem.

– Det finns ju sådana förslag från tidigare utredningar, både om att blockera sajter men det är också blockering av betalning, helt enkelt. Det här är ju komplexa tekniska frågor och där också utvecklingen går väldigt snabbt, säger Civilminister Ardalan Shekarabi. 

Att blockera sajter och betalningsförmedlingar har tidigare ansetts vara väldigt känsligt i Sverige med tanke på friheten på nätet och den debatten, hur ser du på det?

– Vi måste ju ha en ordning där vi tillåter aktörer att bedriva spelverksamhet om de uppfyller de krav som finns i svensk lag och hålla ute de aktörer som bedriver olaglig verksamhet och då behöver vi också ett bra främjandeförbud som håller ute de aktörer som saknar svenskt tillstånd. Det är en grundförutsättning för att vi ska ha en spellagstiftning som innebär att vi får möjlighet att nå de målsättningar som vi sätter upp och en viktig aspekt är att vi skyddar konsumenterna, att vi har ett spelaransvar, en annan att det ska vara ordning och reda, också kontroll och att vi håller ute kriminella aktörer från spelverksamhet.

Men censur på nätet, är det värt priset?

– Nej, det handlar inte om censur, däremot så handlar det om att upprätthålla den svenska lagstiftningen och säkerställa att vi inte får en illojal konkurrens mot de aktörer som får licenser i det framtida systemet. 

Men samtidigt när man surfar så kan man inte gå in på vilka sajter man vill, till exempel?

– Den typen av avvägningar och lösningar måste göras och utredas av utredaren, svarar Ardalan Shekarabi. 

Regeringen beslutar idag om direktiven till en ny spelutredning. Den handlar om att göra om modellen från dagens så kallade spelmonopol, till en modell där utländska spelbolag får tillstånd att verka här, via licenser. De får betala avgifter och skatt här och måste acceptera annonsbegränsningar, till exempel.

En mycket viktig fråga blir hur licensbolagen ska skyddas mot konkurrens från andra spelbolag på nätet. Bolag som inte går in i systemet, kan använda fräckare reklam och locka kunder med högre vinster och mer bonusar tack vare att de slipper licenskostnaderna. 

I dagens utredning nämns förbud mot betalningsförmedling och förbud mot elektronisk kommunikation till domäner och IP-adresser, som exempel på åtgärder som kan behöva vidtas för att effektivt stoppa olicensierade aktörer.

Förslagen har plockats upp från en tidigare spelutredning, men som då mötte ett starkt motstånd. Efter FRA-debatten och diskussioner om frihet på nätet tyckte politiker från de flesta partierna att frågan om blockeringar på nätet var för känslig att driva. 

Det väntas dröja flera år innan en ny spelmodell är på plats, under tiden ökar spelandet hos de utländska nätbolagen. I utredningsdirektiven bedöms de ha 22-23 procent av den svenska spelmarknaden vid årets slut. 

Utredningen ska också, enligt direktiven, föreslå vilka krav som ska ställas på spelbolag för att de ska anses lämpliga? Om spelbolag går i konkurs kan spelares insatta pengar gå förlorade.

Den ska överväga vilka typer av spel som kan tillåtas för licensierade bolag, hur marknadsföring och reklam ska få se ut, hur spelbolag som bryter mot reglerna ska straffas och hur statens roll ska se ut, till exempel. 

Civilminister Ardalan Shekarabi säger att det här är svåra frågor att lösa.

– Det finns en anledning till att man inte tagit tag i detta trots att det var uppenbart redan för tio år sedan att man borde ändra lagstiftningen. Staten måste återta kontrollen och då får vi också hantera svårigheterna. Det är många svåra avvägningar, säger civilminister Ardalan Shekarabi.