Seminarium: Förändrar digitaliseringen vårt sätt att tänka?

131 min

Vetenskapsradion arrangerar ett tvärvetenskapligt seminarium om hur digitaliseringen förändrar oss.

Vad gör digitaliseringen av samhället med oss? Hur påverkar det vårt lärande, vårt arbetsliv och vårt sociala samspel? Hur förändras forskarrollen och kunskapssökandet när all data finns tillgänglig överallt?  Hur skapas tillit på nätet och vilken typ av teknisk allmänbildning krävs för att vara och en ska bli herre över sitt digitala liv?

Dessa frågor och många fler tas upp under Vetenskapsradions tvärvetenskapliga seminarium – Du sköna digitala värld.

Under seminariet medverkar Agneta Gulz, professor i kognitionsvetenskap, Linköpings universitet, Anders Persson, professor i utbildningsvetenskap- och sociologi, Lunds universitet, Per Runeson, professor i datavetenskap, Lunds tekniska högskola och Thomas Kaiserfeld, professor i idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet.

Moderator är Vetenskapsradions Ulrika Björkstén. Camilla Widebeck är programledare för Vetandets värld.

Välkommen att lyssna på plats på Mejeriet i Lund torsdag den 15 oktober klockan 10.30-12.30. Slutdiskussionen direktsänds i Vetandets värld i P1 klockan 12.10. Seminariet är kostnadsfritt. Lokalerna öppnar klockan 10.