Sökes: Yngre länsbor till tingsrätten

1:27 min

Nämndemännen som tillsammans med domaren dömer i Västmanlands tingsrätt är för gamla, menar regeringen som vill se en föryngring.

Tanken är att nämndemannakåren ska spegla befolkningen när det gäller blad annat ålder och kön, men nästan hälften av alla nämndemän i Sverige och Västmanlands domstolar är pensionärer.

Det är de politiska partierna i kommuner och landsting som utser nämndemännen. Nu under hösten tar de fram vilka som ska sitta i rätten de närmsta fyra åren.

Folkpartiet i Västerås försöker få in yngre personer, men det blir ändå fortsatt hälften pensionärer.

- De har erfarenhet, kunskap och är vana att jobba i möten och tycker att det här är intressant. De har också tid i det här ganska höga tempot som både barnfamiljer och andra yngre har idag, menar partiets Västerås-ordförande Henrik Östman.

Samtidigt håller han med regeringen om att nämndemannakåren bör föryngras

Då kan man fråga sig om nämndemännens ålder påverkar hur tingsrätten dömer. Svaret på den frågan är nej, menar Per Kjellsson chef för Västmanlands tingsrätt. Däremot tror han att tingsrättens trovärdighet kan påverkas.

- Om det kommer folk hit och ska dömas i brottmål, familjemål eller andra tvister där nämndemän medverkar, då kanske det uppfattas som inte fullt lika förtroendeingivande om det bara sitter en viss kategori av personer där, exempelvis pensionärer, säger Per Kjellsson.