Stora problem inom anhörigvården

1:47 min

Det finns så stora brister i anhörigvården inom hemtjänsten i Stockholm att Äldreförvaltningen redan från årsskiftet vill stoppa alla nyanställningar av anhörigvårdare.

- Vi vet inte om alla äldre får den omsorg de ska ha, och det mest oroande är att kompetensen hos de anställda ofta är alldeles för dålig, säger Anita Cronholm, handläggare på Äldreförvaltningen.

– Många har ingen adekvat utbildning, och talar heller inte svenska så bra. De jobbar ofta alla dagar i veckan, året runt - men får ingen kompetenshöjning från det företag där de är anställda. Många har inte ens nån kontakt med företaget ifråga, och det blir då oerhört mycket ensamarbete, säger Anita Cronholm.

När en person, ofta släkting eller nära anhörig, är anställd för att utföra hemtjänstinsatser hos enda person - kallas det anhörig- eller och objektsanställning. Så jobbar närmare 700 personer i Stockholm idag - men det fungerar alltså ofta sämre än sämst, enligt Äldreförvaltningen som pekar på en rad brister.

– Vi är ofta osäkra på om vårdtagaren verkligen får den omsorg som är beslutad av biståndshandläggare. När vi är ute ock kollar så ser vi påfallande ofta att så inte är fallet, säger handläggaren Anita Cronholm till P4 Stockholm.

Nu föreslår förvaltningen att nyanställningar inom anhörigvården stoppas från 1 januari, och och under tiden ska hela verksamheten utredas.

– Men alla anhörigvårdare som vill jobba, ska få jobba i fortsättningen också, försäkrar Anita Cronholm.

– Vi vill ju inte lämna dessa människor vind för våg. Vi behöver ju bra männiksor inom hemtjänsten i Stockholm och vi tycker att de ska utbildas till undersköterskor så att de kan fortsätta jobba i hemtjänsten. 

De som vill jobba kvar ska kunna göra det?

Absolut, säger Anita Cronholm.

Kommer de äldre som får vård att märka av anställningsstoppet?

- Ja, i det tror jag. Men det kommer bli en förändring till det bättre, säger Raili Karlsson avdelningschef på äldreförvaltningen.

– Som läget är idag har vi ingen brist på hemtjänstpersonal. Vi räknar tvärtom med att om man schemalägger personal, så kan man säga att man frigör resurser, säger hon till P4 Stockholm.