Den lönsamma naturen

7:40 min

Ända sedan miljörörelsernas födelse har det funnits en seglivad konflikt mellan ekonomisk utveckling och det miljömässigt hållbara. En uppfattning om att vi måste välja mellan tillväxt och miljö. Men nu sätter allt fler sitt hopp till att begreppet ekosystemtjänster ska ta död på den konflikten genom att tydliggöra naturens lönsamhet. Men fungerar det verkligen?

Reportage av Emelie Rosén.