Malmö

Hantering av migrantläger ifrågasätts

2:55 min

Efter gårdagens Uppdrag Granskning-program om EU-migranternas kåkstad på ockuperad mark i Malmö, blev politiker och tjänstemän överösta med frågor om vad man gör åt situationen. Oppositionen i Malmö tycker att kommunen står handfallen.

– Det som jag efterfrågar från Socialdemokraterna och kommunstyrelsens ordförande är återigen ett ledarskap. Samla alla de aktörer som är relevanta, och som är inne i detta; Länsstyrelsen, miljöförvaltningen och polisen. Kom fram till gemensamt hur man kan göra en lösning, säger Torbjörn Tegnhammar, moderat oppositionsråd i Malmö.

Kåkstaden på Industrigatan i Malmö är hem åt närmare 400 EU-migranter enligt flera som bor där. Den finns på privat ägd mark som blivit ockuperad.

Varken Kronofogden, polisen eller Malmö stad har kunnat få bort lägret trots att den utgör en hälsofara för EU-migranterna i kåkstaden och de som bor i grannskapet. I går togs det här upp i SVT:s program Uppdrag Granskning.

Reaktionerna lät inte vänta på sig. Både i sociala medier och i en chatt på Malmö stads hemsida kom frågor och kritik mot polis, tjänstemän och ansvariga politiker om vad man gör åt situationen.

Några av reaktionerna var följande:

"Jag som bor i närheten av lägret, hur ska jag stå ut med rökstanken? Jag har astma och kan inte vädra om kvällarna."

"Till slut tar svenska medborgarna saken i egna händer. Har ni funderat på det och förstår ni era medborgares frustrationer?"

"Vad hade hänt om det var svenska hemlösa?"

"Har ni någon förståelse för att man uppfattar det som ansvariga politiker blundar och inte vågar ta tag i situationen?"

Ansvariga kommunalrådet Carina Nilsson (S), svarade bland annat att frågan måste lösas genom påtryckningar på Rumänien och Bulgarien, som diskriminerar delar av sin befolkning.

Carina Nilsson skrev också att det aldrig är fritt fram att flytta in i fastigheter eller annan ägares mark utan tillstånd, men att de regelverk som finns inte är anpassade efter dagens situation.

Moderata oppositionsrådet Torbjörn Tegnhammar anser att det går att lösa problemet med de regler som finns, men att det politiska styret i Malmö gör för lite.

– Det är väldigt konstigt att man inte gör ett försök, att ett antal myndigheter agerar helt på egen hand, utifrån ganska snäva ramverk. Sätt er ner i samma rum, diskutera. Visa lite ledarskap, visa för Malmöborna och för svenskarna att vi vill göra det som är bäst för samhället, säger han.

Uppdrag Gransknings program har också lett till en JO-anmälan där man anser att polisen inte gör det arbete de ska göra, och att de tittar på när brott begås, eftersom de inte har gjort id-kontroll på EU-migranterna.

I chatten i går kväll svarade Mats Karlsson, biträdande polisområdeschef i Malmö, på en liknande fråga att han bedömer att polisen inte får identifiera personer åt andra myndigheter, men att man kan göra det inom ramen för den egna utredning som pågår sedan markägaren polisanmälde händelsen.

Från kommunens håll skriver kommunalrådet Carina Nilsson att man efterfrågar nationella riktlinjer, och nämner att regeringen just nu utreder möjligheten till avhysningar.

Oppositionsrådet Torbjörn Tegnhammar tycker inte att man behöver vänta på att det ska bli klart.

– Det som Socialdemokraterna och Miljöpartiet måste göra på egen hand, och framför allt kommunstyrelsens ordförande, är att visa det här ledarskapet och samla de andra aktörerna i samhället som är inblandade i den här frågan, det kan inte jag som oppositionsledare göra.

Vad har Moderaterna i Malmö gjort för att se till att det händer mer i det här ärendet?

– Vi har visat för de styrande att vi är kompromissvilliga. Vi har suttit i förhandlingar med dem för att finna lösningar på hur Malmö stad ska agera. Vi har varit överens om strategierna när det gäller avhysning från Pildammsparken som har skett på ett framgångsrikt sätt, när det gäller akutboende vintertid, när man avhyser EU-migranter och när det gäller möjligheten att ordna hemresor åt de här människorna.