Inhibition av djurbeslut igen

För drygt en månad sen omhändertogs 180 djur i Harmånger sedan kommunen ansett att dom vanvårdades. 130 djur avlivades då. Tvisten nu har gällt de djur som fortfarande är i livet. Länsrätten har nu, för andra gången, beslutat om inhibition av länsstyelsens och kommunens beslut att sälja eller avliva de djur som ännu lever. Detta pga av att länsrätten fortfarande anser att det finns oklarheter i kommunens beslut.