P4 VÄRMLAND KOLLAR ÄLDREVÅRDEN

Bara hälften tycker att de kan påverka hemtjänstens tider

4:21 min

De värmländska kommunerna är bland de sämsta i landet när det gäller möjligheterna att påverka vilka tider man ska få besök av hemtjänsten. Det tycker i alla fall de äldre och sjuka som svarat på de årliga brukarundersökningarna.

– Det kan ju bero på olika orsaker, det är väldigt svårt att få exakta tider. Har man bestämt klockan åtta så kanske man kommer kvart över åtta, säger Margaretha Persson, områdeschef för hemtjänsten i Torsby kommun.

Enligt henne försöker man tillgodose önskemålen i den mån det är möjligt. Men det kan röra sig om ett spann på en kvart till en halvtimme ifrån den tid man önskat.

Betyget till hemtjänsten i Värmland är generellt sett lågt när det gäller möjligheten att påverka tiderna. Det enligt den brukarundersökning som gjordes förra våren. I elva av länets 16 kommuner är det bara runt hälften av de som har hemtjänst och deltagit i undersökningen som känner att de har en möjlighet att påverka tiderna. En av kommunerna är Karlstad.

– Man har alltid en möjlighet att påverka tiderna men så är det i förhållande till andra kunders insatser och våra möjligheter. Jag tror att vi kanske måste bli tydligare att kommunicera när vi har möjlighet att ändra tider och när vi inte har det. Och varför vi inte kan ändra tider, säger Peter Nylander, verksamhetschef för hemtjänsten i Karlstad.

Han menar att möjligheten att påverka tiden beror på vilken insats man har men att man också märker en tendens att de äldre vill lägga sig senare. Få vill lägga sig före klockan åtta på kvällen.
– Det är ju svårigheten, vår personal slutar ju klockan 22. Sen går ju nattpatrullen på sitt pass.


Är det någon som måste gå och lägga sig före klockan åtta ändå?

– Det tror jag inte, jag tror vi löser det mesta.

I andra änden av tabellen finns Trosa kommun i Sörmland. Där tycker nästan åtta av tio av de som har hemtjänst att man har möjlighet att påverka tiderna.

– Oftast är det ju biståndshandläggaren som frågar vilka önskemål kunden har om tider och då försöker vi i den mån det går att kontaktansvarig gör upp planer tillsammans med brukaren. Vi funderar inte så mycket, det bara fungerar, säger Elly-Ann Lillsebbas, enhetschef för hemtjänsten i Trosa.

I Karlstad har man inte bara problem med kundernas missnöjdhet över att kunna påverka tiden, man tycker också att man får för lite tid.

–  Vi tänker inte tid, vi tänker insats. Det viktigaste är att se vilken insats vi ska utföra och en kund kan det ta 20 minuter att duscha, en annan kund kanske tar 15 minuter att duscha. När vi loggar kundernas besök så ser vi hur lång tid det tar för respektive kund. Då kan vi lägga in det i planeringen, säger verksamhetschefen Peter Nylander.

Men personal från kommunens hemtjänst som P4 Värmland talat med menar att den individuella tiden inte märks av i praktiken. Där går man istället på schablontider. Något som Peter Nylander menar kan gälla vissa gruppenheter men inte för den kommunala hemtjänsten i stort.

Enligt honom har man gjort flera förbättringar: att gruppledarna arbetar närmare personal och kunder, att chefen är med på samtal med nya kunder för att kunna ta upp förutsättningarna för hemtjänsten och att grupperna blivit lite större för att planeringen ska bli bättre.

Han tror att man med detta och att bli bättre på kommunikation ska kunna lyfta den kommunala hemtjänstens genomgående dåliga resultat i brukarundersökningen.

– Vi hade en jobbig period under 2013-2014. Det var en tuff period i hemtjänsten. Vi hade en större ostruktur som jag tror påverkade våra kunder och vi hade inte riktigt den ordning och reda som vi har idag. Jag tror att det påverkade de resultat vi fick i brukarundersökningen 2014.

Du tror att det blir bättre resultat nu i framtiden?

– Det hoppas jag verkligen.