Ensamkommande flyktingbarn

Så ska flyktingbarn övertalas att åka hem

1:31 min

Barnrättsorganisationer från Uganda och Marocko kommer till Strömsund i höst för att försöka få ensamkommande flyktingbarn att frivilligt återvända till sina hemländer.

Nu försvinner många när de får avslag på sin asylansökan.

– Vi har ju haft barn som har avvikit under en period. Det vi tänkte på då var att om det ser ut så i vår kommun så har vi ju 290 kommuner till, säger Elisabeth Lindhom, som är utvecklingsledare vid integrationsenheten på Strömsunds kommun.

De senaste tre åren har över 1 000 ensamkommande asylsökande barn försvunnit i Sverige. Hittills i år har 221 barn avvikit.

Det sker ofta när de får besked om att de inte får asyl och som Sveriges Radio tidigare berättat kommer en stor andel av de här barnen från Marocko.

Nu ska de istället hjälpas hem, men det innebär inte att kommunerna ska utvisa barn.

– Definitivt inte. Vi som ansvariga vuxna runt omkring barnen vi måste vara beredda på ett avvisningsbeslut. Och vi måste stödja barnen att hantera ett eventuellt avvisningsbeslut.

I slutet av oktober kommer då barnrättsorganisationerna ANPCCAN från Uganda och Bayti från Marocko för att informera länets kommuner om hur arbetet med att leta reda på barnens föräldrar och återförena dem kan gå till. Migrationsverket bekostar projektet, men hittills har ingen återförening lyckats.

– Nej och det är det som är vår utmaning också. Det är väldigt få av de här barnen som uppger att de vill återvända, säger Migrationsverkets verksamhetsexpert, Kjell Terje Torvik.

Tanken är att organisationer i de olika länderna ska få direktkontakt med barnen och visar det sig att en återförening inte är möjlig kan det bli en ny asylprövning.

– Om det skulle vara så att föräldrarna inte kan ta emot eller att föräldrarna inte finns då får man se över vilka alternativ som finns. För det är heller inte omöjligt att man får en ny prövning.