Kamp om dagkirurgin

Nedläggningen av akutkirurgin vid sjukhuset i Bollnäs skapar nu oro också vid Länssjukhuset. Det sedan Landstingsmajoriteten uttalat förslaget att Bollnäs ska få dagkirurgi som kompensation för akutkirurgin. John Mälstam, verksamhetschef för dagkirurgin i Sandviken säger till Radio Gävleborg att han tänker kämpa för att få behålla dagkirurgin i Sandviken, eftersom den är effektiv både vad gäller patientgenomströmmningen och kostnadsmässigt.