Linköping/Ydre

Minskad risk för miljöskandaler

1:37 min

Framtida generationer behöver sannolikt inte sanera efter dagens sågverk. Det menar miljökemist Henrik Kylin vid Linköpings universitet.

Höga gifthalter i marken hittas ofta idag vid gamla tiders sågverk där man doppade trävirke i kemikalier som skulle skydda träet och som lämnade miljögiftet dioxin efter sig.

Fortfarande behandlas trävirke i Sverige med kemikalier. Men enligt miljökemist Henrik Kylin är det numera relativt ofarliga ämnen som används i processen.

– Om man tittar på innehållet i de medel som används idag så är det rätt många av dem som används i till exempel medel mot fotsvamp eller som konserveringsmedel i kosmetika, säger han.

I Östergötland är det nu senast vid gamla Brandsnäs såg på Torpön i Ydre kommun som man hittat höga halter av miljögiftet dioxin.

I en färsk rapport från Sveriges geologiska undersökning, SGU, framgår att det finns runt 750 områden i Sverige i branschen sågverk med doppning. Och i de om områdena är det ofta precis i marken där man har haft doppkaren stående som man finner mycket höga halter av dioxin.

Henrik Kylin berättar att myndigheter ända fram till 1970-talet rekommenderade nedgrävning av bekämpningsmedelsrester, men sedan dess har utvecklingen gått framåt.