Neråt i Tokyo med hopp finns

Tokyobörsen föll på fredagen med 0,9 procent. En orsak till nedgången är den starka japanska valutan som drog ner kurserna för japanska exportföretag.
Men det finns ljusglimtar i mörkret för den japanska ekonomin. Det visar statistik som blev klar på fredagen och de nya siffrorna är en välkommen frist för premiär-minister Junichiro Koizumi som lovat bryta den ekonomiska krisen. Han har idag suttit ett år vid makten, och han har fått allt svårare att genomföra sina reformlöften. Dagens siffror visar att industriproduktionen fortsätter att öka även om ökningstakten är mycket måttlig. Men företagen har trimmat sina lagerinnehav och får draghjälp av den uppgång som nu kan skönjas på exportmarknaderna. Det annalkande fotbollsVM väntas också ge extra skjuts åt ekonomin. Statistiken visar också att den för japanska förhållanden rekordhöga arbetslösheten nu är nere på 5,2 procent. Detta är den bästa noteringen under de gångna sju månaderna. De stora företagen som elektronikjätten Sony har också genomfört kraftiga besparingsprogram och tiotusentals anställda har fått lämna sina jobb. Företagen lämnar nu positiva prognoser, i Sonys fall väntas vinsten mer än fördubblas i år. Men stora och grundläggande problem kvarstår i ekonomin. Konsumentprisindex fortsätter att falla och visar att deflationen behåller sitt förlamande grepp, konsumenterna sparar hellre än handlar och den akuta bankkrisen har inte kommit närmare en lösning. Premiärminister Koizumi, som idag har suttit ett år vid makten får allt svårare med tilltron till löftena om radikala ekonomiska reformer som skall sätta fart på ekonomin. De japanska tidningarna skriver att Koizumi i själva verket har blivit fånge hos de särintressen, som han lovat att bekämpa. Men själv försvarar Koizumi sitt reformprogram och säger i en intervju: jag är inte uträknad ännu.