Växjö

Giftiga löparbanor på skola

1:13 min

De  gamla löparbanorna med kolstybb på Katedralskolans idrottsplats i Växjö är i mycket dåligt skick. De är vattensjuka och går inte använda.

Nya analyser visar att det finns mycket gift i kolstybben, till exempel arsenik, kadmium och kvicksilver. En sanering och nya löparbanor skulle kosta runt tre miljoner kronor.

- Vi har inte bestämt oss, men mycket tyder på att kolstybben måste grävas upp och transporteras bort, säger Peter Lindahl som är arenachef på kultur och fritidsförvaltningen.

Löparbanan på Katedralskolans idrottsplats har länge missköts. När det regnat finns ingen dränering som kan transportera bort vattnet, det växer också gräs på kolstybben.

-Vi har tvingats bygga en liten bro över löparbanan så att fotbollsspelarna ska kunna ta sig torrskodda till fotbollsplanen, säger Peter Lindahl.

Kolstybben som ligger kvar på idrottplatsen är det underlag som förr användes på de flesta löparbanor. Men de senaste 50 åren har kolstybben ersatts med gummiasfalt. Man talar om allvädersbanor.

Men på katedralskolan ligger kolstybben kvar.

-I oktober ska politikerna i nämnden fatta beslut om vad vi ska göra med den giftiga kolstybben.

Kolstybb är ett slags finfördelat kol som blandats med sand, lera och tjära.