Demoskop: Vissa åsikter är svårare att lufta

2:59 min

"Vem vågar prata om sina åsikter?" Det är frågeställningen i en ny opinionundersökning av institutet Demoskop.

Resultatet visar att vissa typer av åsikter kan vara svårare att lufta än andra, utanför sin närmaste krets. Stockholmaren Robert märker av det.

– Feminism och sånt kan ju vara svårt att diskutera. En del tycker att det är jättebra och en del är mer ifågasättande. Sen är väl invandringen en känslig fråga, det tror jag om jag ska vara helt ärlig. I olika sammanhang så tycker man olika, och det kan vara lite känsligt, så är det, säger han.

En annan stockholmare, Jesper, tycker tvärtom att det svenska debattklimatet är relativt öppet. Han upplever inte att det finns några politiska frågor som är känsligare än andra att ta upp. 

– Generellt sett, nej. Så som jag ser det är vi nog ganska öppna i Sverige att kunna diskutera politik och olika åsikter, säger han.

Diskussionen om det svenska debattklimatet har gått het de senaste åren. Statsvetaren Henrik Oscarsson etablerade till exempel begreppet "åsiktskorridoren", en metafor för att beskriva vilka frågor som är rumsrena och inte.

En lång rad åsikter som är utbredda bland befolkningen hamnar utanför "åsiktskorridoren", stigmatiseras och får därför inte plats i den offentliga debatten, menade han.

Ofta har det begreppet använts som ett politiskt slagträ i den konservativa och ofta främlingsfientliga nätmiljön, som till exempel Avpixlat eller Exponerat. Detta för att beskriva hur de upplever att kritik mot till exempel invandring och mångkultur blir kväst i den offentliga debatten.

I undersökningen "Vem vågar prata om sina åsikter?" har opinionsinstitutet Demoskop genomfört drygt 4000 intervjuer för att se om människor uppleverer att vissa saker är svårare än andra att prata öppet om.

Resultatet visar en tydlig politisk skillnad i vad man känner sig bekväm med att lufta öppet. Lättast för att vädra sina åsikter har människor med en ideologisk övertygelse till vänster, säger Peter Santesson, som är opinionschef på Demoskop.

– Man är mer benägen att tala öppet om sina åsikter om man har en vänsterideologisk tillhörighet. Sen finns det en skillnad beroende på vilka sakfrågor man engageras av. De som tycker att jämställdhet är viktigt är mer benägna att tala öppet, än de som tycker att lag och ordning, skatter, försvar och invandring är särskilt viktiga frågor. De är de minst benägna att tala öppet om sina åsikter. Och det är ganska stora skillnader mellan de här grupperna, säger han.

Undersökningen visar att det finns en politisk skillnad mellan samtal som man för mellan vänner och bekanta och samtal som man för i bredare sammanhang. Att man är mer återhållsam med att prata politik utanför den egna kretsen är i sig inget konstigt, säger Peter Santesson. Men att det visar sig finnas stora politiska skillnader i den återhållsamheten är däremot problematiskt, säger han.

– Problemet då är att bilden, den offentliga bilden, av opinioner och var människor står i frågor, den kommer ju att bli felaktig.