Få vill köpa boende i förort

Trots en informationskampanj till hyresgästerna för flera miljoner kronor är intresset svalt för bostadsrättsföreningar i Stockholms miljonprogramområden, enligt inkopplade konsulter.
Med inhyrd hjälp har hyresgäster i utvalda hus i Stockholms miljonprogramsområden informerats om vad det innebär att köpa sina lägenheter. De tre kommunala bostadsbolagen i Stockholm har plockat ut ett 30- tal hyreshus i bland annat Skärholmen, Rinkeby, Rågsved, Grimsta och andra miljonprogramsområden. Husen har värderats och med hjälp av konsulter från bland andra HSB och SBC har hyresgästerna fått veta mer om vad det innebär att bilda bostadsrättsförening. Projektet är en av flera insatser som Stockholms stad gjort för att få upp hyresgästernas intresse för att köpa sina lägenheter ytterstaden. I maj ska konsulterna avrapportera till bostadsbolagen men redan nu konstaterar de att intresset är svalt säger Christer Sigevall på HSB som är en av konsulterna Joachim Quiding på Stockholms stadshus AB är ansvarig för kommunens bostadsrättsomvandlingar i ytterstaden. Förutom bostadsbolagens satsningar uppskattar han att staden lagt ner drygt 6 miljoner på att informera. Hittills är det två bostadsrättsföreningar i Akalla som köpt sina fastigheter. Projektet beräknas kosta de kommunala bostadsbolagen två miljoner kronor.