Miljöprofessor ger Kinas besked tummen upp

2:00 min

Kina har lovat att införa handel med utsläppsrätter för att begränsa effekten av skadliga växthusgaser. Kinas president Xi Jinping presenterade nyheten på en gemensam presskonferens tillsammans med USA:s president Barack Obama.

Enligt Thomas Sterner, som är professor i miljöekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg, så visar beskedet att Kina tar klimatfrågan på allvar.

– Jag är väldigt glad att det händer något och jag tror att måste se hela den kinesiska politiken i sin helhet. Mängden vind-el har fyrdubblats på fem år, mängden sol-el har hundradubblats. Det finns en lång rad inslag i den kinesiska politiken just på energi- och klimatområdet som visar att de tar klimatfrågorna på ett rätt stort allvar, säger han.

Redan för en tid sedan lovade Kina att börja minska sina klimatpåverkande utsläpp från 2030. Nu följer man alltså upp det genom att införa utsläppsrätter från år 2017.

Därmed blir Kina världens största marknad för utsläppsrätter. Men hur effektivt systemet kommer att bli för att minska utsläppen är svårt att bedöma, säger Thomas Sterner.

– Det är svårt nog att bedöma effekten av utsläppsrättshandeln i Europa där vi har väldigt mycket mer information. I Kina får man ändå fortfarande betrakta det lite som ett experiment och i det här fallet ändå som en markering och en vilja.

Införandet av handel med utsläppsrätter kommer att innebära en noggrannare registrering av utsläppen och skapa ett tryck på att minska dem.

Samtidigt kan bristerna i marknadsekonomin och företagens kopplingar till staten bli utmaningar för systemet, säger Thomas Sterner.

– För att ett utsläppshandelssystem ska fungera så måste det verkligen vara så att priset hotar vinsten.

Den 30 november inleds FN:s klimatmöte i Paris. Thomas Sterner menar att Kinas besked ger en positiv signal till de övriga medlemsländerna.

– Det här visar ett allvar när det gäller tillvägagångssättet som också ökat trovärdigheten och transparensen. Det kommer att finnas statistik på utsläppen från olika industrier i olika städer och regioner, säger Thomas Sterner, professor i miljöekonomi.