Ericsson varslar i västsverige

I nästa vecka kommer de resterande varslen på telekomföretaget Ericsson. Ytterligare omkring 3.000 anställda kommer att varslas före sommaren. Den här gången är merparten av de som varslas tjänstemän och nu drabbas även västsverige.
I nästa vecka kommer resten omkring 3.000 troligen att varslas. Ericsson har bråttom att hinna med att lägga varslen före sommaren. Det är också troligt att de verksamheter som nu beläggs med varsel sysslar med utveckling av teknik som Ericsson inte längre vill satsa på. Flest får gå i Stockholm och Göteborg. Städer där Ericsson har flest anställda, men ett flertal andra orter kommer också att drabbas. Ericsson i Göteborg har tidigare sluppit betydligt lindrigare undan än t.ex Stockholmsområdet när Ericsson sparat. Vid förra årets stora varsel var det bara ett fåtal som fick sluta på Ericsson i Göteborg. Men den här gången är det annorlunda. I ett internt mejl från Ericssonledningen i Göteborg framgår det klart att nedskärningar väntas i de flesta verksamheterna, utom på försvarsområdet. Det är ännu oklart om dom nya varseln berör Boråsfabriken med 1300 anställda. Tidigare i veckan sa informationschefen Agneta Lundin att dom anställda i Borås i dagsläget inte behöver oroa sig för att mista jobbet.