Jönköpings län

Politikerna: Skynda på bygget av snabbtåget

Spaden måste i så snabbt som möjligt! Det skriver regionen om den planerade höghastighetsjärnvägen.

Ju längre tid som går ju mer förlorar vi som nation när det gäller att växla över i det framtida kommunikationssystem som vi behöver och som redan finns ute i Europa.

Planeringen för den nya höghastighetsjärnvägen genom länet måste skyndas på! Det kan man läsa i det dokument som Regionsstyrelsen snart ska ta beslut om.

Dokumentet innehåller regionens synpunkter på bygget av höghastighetståg som ska skickas till Sverigeförhandlingen. Enligt ansvarigt regionråd, Rune Backlund, så är det viktigt att bygget kommer igång så snabbt som möjligt.

– Ju tidigare man kan fatta beslut om dragning och stationslägen så kan vi också koppla på de andra investeringarna som måste göras för att mata fram trafik till det här systemet, säger han.

Den nya höghastighetsjärnvägen, Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö via Jönköping, ska stå klar om ungefär 20 år och kosta 140 miljarder. Just nu tas de första stegen, det innebär att kommuner och regioner utmed järnvägen får lämna sina synpunkter och vilken nytta man får av järnvägen.

I det dokument som regionsstyrelsen ska ta beslut om pekar man på flera saker. Dels att spaden måste i jorden så fort som möjligt, att järnvägen dras via Värnamo - inte Växjö och att länet får flera stationslägen. För om tågen inte stannar i länet, då minskar intresset för järnvägen lokalt och regionalt, säger Rune Backlund.

– Då blir ju intresset väldigt svagt från vår region och från berörda kommuner att vara med och ta en finansieringsandel i detta, säger Backlund.

Tågen på den nya höghastighetsjärnvägen ska kunna köra i 320 km i timmen. Men Rune Backlund menar att man redan nu måste planera för ännu snabbare tåg i framtiden.

Förmodligen om 20-30 år så är vi uppe i hastigheter på 375 eller rent av 400 km/h och då vore det ganska dåligt om vi bygger en bana som då slår i taket. Då måste vi kvalitetssäkra att vi också klarar högre hastigheter och ta med det i kalkylen nu.