Åraslövs vatten måste bli bättre

ÅRASLÖV. Vattenföreningen i Åraslöv ska komma in med förslag på förbättringar av dricksvattnet före sista augusti. Annars hotar kommunen med vitesföreläggande.
Åraslövs vattenförening måste komma med förslag på hur man ska kunna förse fastigheterna i området med godtagbart dricksvatten, det har Miljönämnden i Hässleholms kommun beslutat. Dricksvattnet i Åraslöv, utanför Vinslöv, innehåller rester av bekämpningsmedel som överstiger gällande gränsvärden. Före den sista augusti måste föreningen ha lämnat in sina förslag till Miljönämnden. Annars hotas föreningen av ett vite på 10.000 kronor.