Vakna nätter kan bota depression

1:39 min

Att vara vaken i tre nätter på en vecka kan bota depression, det visar ny dansk forskning.

Vaknätterna skedde i samband med att patienterna också fick sömnråd och ljusterapi. Över 60 procent av de som deltog i studien blev friska från sin sjukdom och var det fortfarande ett halvår senare.

Åsa Westrin som är docent vid Lunds universitet och specialistläkare i psykiatri säger att det är en spännande studie som man behöver titta vidare på.

– Bland annat beror depressioner på olika saker och det behöver studeras om det fungerar för alla. Men det intressanta är att det här kan leda till fler studier och det behövs.

Metoden går ut på att hålla deprimerade patienter vakna varannan natt i en vecka. Forskare från Köpenhamns universitet och regionhuvudstadens psykiatri har testat metoden på 30 patienter med depression, alla hade varit deprimerade i mer än två år och antidepressiva medel har tidigare inte hjälpt.

Enligt studien, som nu publiceras i den vetenskapliga tidskrifen Acta Psychiatrica Scandinavia uppnåddes genast mycket bra resultat. Många av patienterna blev friska redan efter några dygn och när patienterna kontrollerades ett halvår senare var 62 procent friska från sin depression.

Förutom att hålla sig vakna fick patienterna också ljusterapi och hjälp med sovrutiner, något som ofta är ett problem vid en depression.

– Sömnrytmen är ofta störd när man har en psykisk sjukdom så man behöver kanske hjälp med att rucka på den här sömnrytmen. Det skulle kunna vara en anledning till att den här metoden nu visar sig ha effekt, säger Åsa Westrin vid Lunds universitet.

Studien undersökte också hur fysisk aktivitet påverkade depressivitet. En jämförelsegrupp fick istället för vaknätter testa ökad fysisk aktivitet.

Men att hålla sig vaken varannan natt i en vecka gav alltså betydligt bättre resultat. Även Torbjörn Åkerstedt, professor och sömnforskare vid Karolinska institutet tycker resultaten är intressanta.

– Om man gör fler liknande studier och på flera olika grupper av deprimerade så att man vet att det verkligen fungerar så borde det här vara en väldigt bra metod att använda, säger Torbjörn Åkerstedt.