Malmö

Tältläger får vara kvar

Tältlägret på Industrigatan i Malmö, där flera hundra Eu-migranter bor, får vara kvar, enligt beslut av Mark- och miljödomstolen i Växjö.

Miljöförvaltningen i Malmö kommer att överklaga beslutet till Mark- och miljööverdomstolen.

Miljöförvaltningen i Malmö har tidigare velat få bort det omstridda tältlägret med hänvisning till hälsorisker för migranterna i lägret och boende i området, men Länsstyrelsen upphävde beslutet som sedan överklagades.

Men denna överklagan avslås nu alltså av Mark- och miljödomstolen som beslutar att tältlägret får vara kvar.

Miljöförvaltningen i Malmö har velat få bort det omstridda tältlägret och har fört fram att lägret innebär hälsorisker både för de som bor där och de som bor runtomkring.

I våras meddelade man om boendeförbud genom skyltar vid lägret och muntligen till flera personer som bor på platsen. Men man kunde inte redovisa namn eller personnummer på dem det gällde.

Att det inte fanns några adressater som man vände sig till var skälet till att Länsstyrelsen upphävde kommunens beslut, men miljöförvaltningen överklagade till Mark- och miljödomstolen som precis som Länsstyrelsen säger att det inte går att avvisa dem som bor där om man inte vet vilka de är.

Enligt Miljöförvaltningen var beslutet väntat men man ser det ändå som ett erkännande att Mark- och miljödomstolen i sin dom skriver att "Miljönämnden i och för sig haft anledning att ingripa mot de svåra sanitära missförhållandena som råder på platsen".

– Själva sakfrågan tycker de inte att det är några problem med, för det finns ju jättestora sanitära förhållanden som inte riktigt är som de ska, säger Rima Dauod, enhetschef för enheten mark och vatten på Miljöförvaltningen i Malmö.

Ni har uppenbarligen inte kunnat identifiera de personerna på tomten innan ni gav beslutet. Hur ska ni lyckas med det nu då, om ni ska gå vidare?

– Exakt hur vi går tillväga kan jag inte svara på just nu. Vi får diskutera det här på Miljöförvaltningen.