Uppsägning inom Mora IK till Arbetsdomstolen

Förra hösten avskedades två medarbetare vid Mora IK. Enligt föreningens styrelsen hade de två agerat illojalt mot klubben, något som fackförbundet Unionen tillbakavisat. Nu är det klart att det blir en rättegång i Arbetsdomstolen om det här.

Rättegången äger rum i februari.