Magsäcksoperationer bra för diabetiker

1:53 min

Magsäcksoperationer mot fetma mer än halverar risken för hjärtsjukdom och dödlighet för patienter med fetma och typ 2-diabetes. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademien i Göteborg.

Dajana Mdalal opererades för fetma 2014, hon hade själv aldrig diabetes men hälsoeffekterna av operationen var viktiga.

- Det är alltid något som ligger en i tanken. Min pappa och nästan hela hans släkt hade typ 2 diabetes, jag hade det inte själv men var ju typ största bytet för diabetes, berättar hon.

Jag träffar Dajana Mdalal utanför sjukhuset precis innan hennes utskrivningssamtal efter en lång rad återbesök efter magsäcksoperationen. 60 kilo lättare går hon idag med raska steg genom livet.

Studien vid Sahlgrenska akademien visar att magsäcksoperationer inte bara är en effektiv behandling vid fetma. För patienter med fetma och typ 2-diabetes mer än halverades risken för både hjärtsjukdom och dödlighet efter operationen berättar Björn Eliasson, överläkare och forskare vid Sahlgrenska akademien.

- Det är ytterligare ett kvitto för att det vi gör i Sverige och på många andra håll i världen när vi erbjuder operationer att det är rätt, säger Björn Eliasson.

I studien ingår 95 % av alla patienter med diabetes typ 2 och fetma i Sverige sen 2007. Över 6000 personer som rapporterats in till Nationella Diabetesregistret och jämförts med lika många som inte genomgått samma typ av operation. Resultaten är viktiga och unika menar Björn Eliasson.

- En sådan här studie kan inte göras någon annanstans därför att det svenska nationella kvalitetsregistren är fantastiska. Detta kan vi göra i Sverige för att vi har vårt personnummer som är helt unikt därför kan vi kan länka information mellan olika register och få fram den här typen av resultat.

De positiva effekterna av operationen kan beror på flera olika saker i kombination som till exempel viktminskningen, förändringar i kroppens funktion och ämnesomsättningen och förändrad livsstil.

För Dajana Mdalal betydde operationen ett nytt liv.
- Jag tänkte att antingen gör jag detta eller så lever jag inte om 15 år och jag gjorde det och det blev fantastiska resultat och jag mår bättre än någonsin.