Lättar på strandskyddet

Naturvårdsverket anser att det bör bli lättnader i kraven på strandskydd. Och det är framförallt i glesbygdsområden som reglerna ska ändras. I dag lämnar Naturvårdsverket över sitt förslag till Regeringen.
Dagens regler säger att allmänt strandskydd gäller 100 meter från strandlinjen. På känsliga stränder kan detta strandskydd förlängas till 300 meter. Bestämmelser som kritiserats från framförallt borgerligt håll och av kommuner i glesbygden. I bland annat Torsby och Årjängs kommuner kallar man till exempel nuvarande regler för en storstadsprodukt. Regeringen valde också att lyssna på kritiken och bad Naturvårdsverket att kartlägga hur det i dag fungerar i praktiken. Nu är denna kartläggning klar och Naturvårdsverket föreslår nu lättnader. Sammanfattningsvis kan man säga att det skulle innebära att norra Sverige får ett svagare strandskydd, medan kraven på skyddet skärps i storstädernas närhet och i känsliga områden som skärgårdarna. Enligt Dagens Nyheter vill Naturvårdsverket se lättnader i kraven på strandskydd i områden svagt bebyggelsetryck och där det finns det finns behov av regional utveckling. Det gäller länen norr om Värmland, Dalarna och Gävleborg. Men omfattar också delar av till exempel Värmland. Nu återstår att se om Regeringen lyssnar på Naturvårdsverket.