Landstinget kan inte vägra kontanter

1:58 min

Landstingen i landet måste ta emot kontanter, det har nu Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast. Domen faller mot Landstinget i Kronoberg efter att man vägrat ta emot kontanter från patienter för patientavgiften. 

Domen kommer att leda till att fler vårdcentraler börjar hantera kontanter i större utsträckning igen, menar Annika Wallenskog, tillförordnad chefekonom på SKL, Sveriges kommuner och landsting.

– Ja det tror jag. Fötroendevalda på landstingen vill ju följa lagstiftningen, säger hon.

På många vårdinrättningar - framför allt vårdcentraler - i de flesta landsting i Sverige kan man idag inte betala sin patientavgift med sedlar och mynt, istället får man betala med kort eller via faktura. Bakgrunden till detta är bland annat att det blir billigare för landstingen att minimera kontanthanteringen. Domen som nu kommit kommer att ändra på detta.

I landstinget i Kronberg beslutade landstingspolitikerna för drygt tre år sedan att man endast ska kunna betala sin patientavgift i kontanter på två ställen inom landstingsområdet. På Centrallasarettet i Växjö och på lasarettet i Ljungby. Ärendet överklagades och Högsta förvaltningsdomstolen fann att landstinget brutit mot riksbankslagen.

– Ja enligt riksbankslagen så ska man kunna betala med sedlar och mynt, det vill säga kontanter, att landstinget har begränsat den möjligheten strider mot riksbankslagen, säger Erik Nymansson är justitieråd vid domstolen.

Trots att man på Sveriges kommuner och landsting tror att många landsting kommer att rätta sig efter högsta förvaltningsdomstolens beslut så säger Annika Wallenskog chefekonom på SKL att domen är otydlig.

– Den säger inget om på hur många ställen man ska ta hand om kontanter, säger hon.