Kostsam stormfällning

Nu kan de ekonomiska konsekvenserna av den storm som drabbade Härjedalen i november överblickas. En storm som i ett enda slag fällde 2 miljoner kubikmeter skog. Röjningen efter stormen kostar skogsägarna stora summor samtidigt som priserna på virket sjunker.