Kemtvätt saneras för 46 miljoner kronor

2:52 min

Naturvårdsverket ger nu 46,5 miljoner kronor till saneringen av en gammal kemtvätt i Kristianstad. Fastigheten Färgaren 3 i korsningen Bomgatan/Bryggerigatan är en av de högst prioriterade på listan över förorenade områden i länet.


På den 2500 kvadratmeter stora tomten har det varit kemtvätt i 80 år ända fram till 1980-talet. Marken och grundvattnet är kraftigt förorenade av klorerade lösningsmedel. Byggnaderna är rivna i dag och fastigheten är en överväxt ödetomt.

– Man har använt klorerade lösningsmedel framförallt under en period på 1950- och 1960-talet. Medlet har hanterats i tunnor och det har läckt ner i marken. Under så lång tid har det sjunkit ner i marken och i det största källområdet ligger det nedåt 25 meter ner och det gör det väldigt komplicerat att få bort, förklarar Susanne Weidemanis, projektledare på kommunledningskontoret i Kristianstad. 

– Det har följt med grundvattenströmmarna också så vi har en gigantisk plym som riktar sig söderut och det är ännu djupare än 25 meter. Klorerade lösningsmedel är tyngre än vatten så det drar sig nedåt. 

Termisk behandling


En av Nordeuropas största grundvattentäkter ligger under tomten och det gör att statliga medel nu skjuts till för att sanera området. Nästa år påbörjas grävningsarbeten på platsen för att förbereda inför saneringen året därpå. Metoden som då ska användas är så kallad termisk behandling. 

– Det innebär att man värmer upp marken eftersom föroreningen ligger så djupt att det är svårt att schakta. Då värmer man upp antingen med el eller med en doppvärmare och sedan suger man upp föroreningarna så att de förångas, säger Susanne Weidemanis. 

Gaserna från förångningen kan sedan fångas upp och renas.