Förslag till nytt strandskydd

Norra Sverige får ett svagare strandskydd, medan kraven skärps kring storstäderna och i känsliga områden som till exempel skärgårdarna.
Naturvårdsverket har utrett frågan och ger regeringen i dag ett förslag om förändringar i strandskyddet. Det ger länsstyrelserna möjlighet att skärpa skyddet i områden med "höga naturvärden och områden som är värdefulla för friluftslivet", säger utredaren .