Danmark minskar biståndet till utlandet

1:53 min

Den danska regeringen vill minska utvecklingsbiståndet med 2,3 miljarder danska kronor redan under nästa år. Det framkom när finansminister Claus Hjort Fredriksen presenterade regeringens budgetförslag idag på förmiddagen.

– Vi vill prioritera och här ser vi ingen grund till att Danmark ska ge en helt extraordinär del av skattebetalarnas pengar till utlandet i utvecklingsbistånd, säger Claus Hjort Fredriksen.

Regeringens budgetförslag går under namnet "snävare ramar, tydliga prioriteringar". I allt vill regeringen göra besparingar för 6,6 miljarder danska kronor. En stor del kommer tas från forskning, kultur och utbildning. Pengarna ska istället gå bland annat till hälsoområdet, 2,4 miljarder ska användas till insatser för dementa, äldre och snabbare patientutredningar.

En annan satsning handlar om att hela Danmark ska leva, och det innebär att man vill ge mer pengar till stöd för verksamheter som finns utanför de stora städerna. Men finansministern flaggade också för att fler åtstramningar kommer på flyktingområdet.

– Vi vill utvidga integrationsbidraget så att det också gäller de som redan bor i Danmark och vi vill skärpa reglerna för familjesammanföring.

För en dryg månad sedan halverade regeringen bidragen till de flyktingar som kommer till Danmark. Det kommer man ändra så att även de som redan finns i Danmark ska omfattas av de minskade bidragen.

– Samlat sett är det ett budgetförslag som vi nog kommer få en del kritik för men det ska vi nog också klara av.