Läderfabriken i Klippan blir park

1:17 min

Nu går saneringen av läderfabriksområdet i Klippan in i sista fasen när man sanerar marken och förvandlar området till park och beteshagar.

För fem år sedan revs fabriken och sedan sanerade man de villaträdgårdar i närheten som förorenats.

I vinter inleder man marksaneringen av tomten och tar bort föroreningar och betongrester.

- Nu ser området väldigt tråkigt ut, men när vi förvandlat området till park och öppna marker kommer tillgängligheten bli mycket bättre, säger Monica Johansson som är projektledare.

Området närmast gatan ska bli park med ett industriminne där fabriksskorstenen tidigare stod och ner mot ån har man tänkt att det ska bli äng och betesmark.

Hela området väntas stå klart 2019.