Halverad gökstam på 25 år

Det finns bara hälften så många gökar i Sverige idag jämfört med för 25 år sen. Men varför bortåt 100 000 gökar försvunnit har forskarna ännu ingen riktig förklaring till.
Enligt Sören Svensson, docent i ekologi vid Lunds universitet, kan det vara så att stora skogar avverkats i bland annat Afrika där gökar övervintrar. Men forskarna vet inte var i Afrika just dom svenska gökarna håller hus. De feta fjärilslarver som gökarna äter här hemma har också blivit färre, och det kan ha bidragit. Docent Sören Svensson anser emellertid att det inte finns någon större anledning till oro. Han menar att det här handlar om naturliga växlingar i gökstammens livsbetingelser. - Det kommer troligen att bli ännu färre gökar men försvinner helt, gör dom nog inte, säger han.