Svårt att få tag på tjänstemän

Det är svårt att få tag på kommunala tjänstemän och politiker. Det visar en enkät som gjorts bland invånare i Uddevalla, Trollhättan och fem andra kommuner i västsverige.
Kommunerna får ganska bra betyg för sin kompetens och sin information men när det gäller tillgängligheten är det sämre. Kommunala tjänstemän har samma erfarenhet efter att som ett led i undersökningen ha sökt kolleger i andra kommuner. "Det är förvånande att inte fler tjänstemän kan svara på de vanligaste frågorns från allmänheten", är en kommentar.