Nytt och större försvar

1:58 min

Det blir 1200 nya jobb inom försvarsmakten kommande år. Det står nu klart efter att Försvarsmakten beslutat hur de vill fördela de extra miljarderna.

Försvarsöverenskommelsen i våras mellan regeringen och Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna resulterade i 10,2 miljarder extra. Pengarna är för kommande fem år med start nästa år.

Nu har Försvarsmakten nu presenterat sin nya organisation utifrån de nya förutsättningarna med mer pengar och en ökad osäkerhet i omvärlden.

Ett trendbrott, den största budgetförstärkningen för försvarsmakten sedan andra världskriget, kallar Mikael Frisell, chef för militärregion nord, de extra miljarderna.

– Mycket pengar går till personal, grundläggande och personlig materiel, övningar och att vi sätter upp nya förband, säger Mikael Frisell.

Ett resultat av satsningen är att Försvarsmakten kommer att öka antalet anställda med runt 1 200 heltidsanställda personer. Den organisation som försvaret nu bestämt sig för ska redovisas för regeringen den 20 oktober.

När det gäller var de nya militärjobben kommer att hamna är det framförallt i Karlskrona, Enköping och Gotland. I Karlskrona är man positiv till förändringen.

– Det kommer innebära att vi får ett personaltillskott på ungefär 140 individer, fördelat på sjömän och officerare i förband som har ubåtar och fartyg i sin organisation, säger Erik Andersson, chef för Karlskrona garnison.

Förstärkningen i Karlskrona innebär att man kommer kunna fördubbla de 70-80 dagar som man idag patrullerar till sjöss, säger Erik Andersson.

Andra orter som får förstärkningar är Gotland, där ett helt nytt förband med runt 300 personer ska skapas, och Enköping.

I Enköping beror förstärkningen på att man där utbildar lednings- och cyberförband som arbetar med kommunikation, det säger Carl Engelbrektson som är ansvarig för Försvarsmaktens förbandsproduktion:

– Det är förstås ett område som i en modern försvarsmakt är mycket viktigt.

Men det finns orter där antalet försvarsanställda kommer att minska

– Norrbottens regemente som finns i Boden och Arvidsjaur förlorar 60 tjänster och ungefär lika många i Skövde, Karlsborg och på Revingehed i Skåne, säger Mikael Frisell.

Men för att få tillgång till det viktigaste i ett försvar, nämligen soldater som kan försvara landet, så kommer det att startas något försvarsmakten kallar för soldatfabriken.

– Under 2016 kommer vi att starta en grundutbildning där vi utbildar soldater upp till 11 månader, ett system som liknar det vi hade under värnplikten. Men det här bygger på frivillighet. Vi räknar med att utbilda runt 4000 per år, säger Mikael Frisell.