BORÅS

Flyktingars isolering bryts med höns

1:24 min

På Norrby i Borås används höns för att få in nykomna flyktingar i samhället, och nu vill man utöka. Kooperativet vill ha 200 hönor - mitt i staden.

I maj i år flyttade fem höns in på Norrby i Borås. Syftet och förhoppningen då och nu är att skapa gemenskap bland de boende i området.

– Det är ett socialt projekt här på Norrby där ett av syftena är att integrera infödda svenskar med nykomna, säger Tommy Josefsson ordförande i Norrby hönskooperativ.

Nu har kooperativet ansökt om bidrag från kommunen för att kunna bygga ut hönsgården och samtidigt göra det möjligt för fler att vara med i projektet.

– Antal hönor är inte så noga, men med de fem hönorna vi har just nu räknas vi som ett minikooperativ, säger Tommy Josefsson.

– Med 100 hönor eller mer kan fler vara med och ta hand om hönsen så att vi bryter den sociala isoleringen.