Organdonation kan öka om lagen ändras

1:38 min

Betydligt fler människor i Sverige som vill donera sina organ kommer också att kunna göra det om lagstiftningen ändras, enligt ett utredningsförslag i dag. Om fler svårt skadade och döende personer vårdas och utreds på sjukhusens intensivvårdsavdelningar kan fler organ tas tillvara.

I dag överlämnade Anders Milton Donations-och transplantationsutredningen till socialminister Gabriel Wikström. Utredningen innehåller en rad förslag om bättre information till allmänheten, bättre organisation och arbetssätt i vården och förändringar i lagreglerna.

– Förslagen kommer att kunna innebära att antalet donatorer skulle kunna fördubblas, och därmed så kommer kön av människor som väntar på organ att i princip försvinna, säger Anders Milton till Ekot.

I dag står omkring 700 personer i Sverige på väntelistan för en transplantation, men antalet donerade organ räcker inte.

Enligt utredaren Anders Milton dör mellan 30 och 50 personer varje år i väntan på nya organ. Och trots att en stor majoritet av svenskarna uppger att de faktiskt vill donera sina organ efter döden, så är andelen transplantationer lägre i Sverige än i flertalet andra länder.

Anders Milton vill nu att lagen ändras så att svårt skadade och sjuka som inte kommer att överleva, ändå kan läggas in på intensivvårdsavdelningar.

– Vi föreslår lagändringar som gör det tydligt att man får lägga upp också dem med svåra skallskador på intensivvårdsavdelningen för att se hur prognosen är men också för att tillsammans med de anhöriga kunna utreda om det finns intresse för donation, säger Anders Milton och fortsätter:

– Landstingen bör bli bättre än de är i dag på att ta vara på den donationsvilja som finns. Den svenska befolkningen är den mest donationsvänliga befolkningen i hela Europa. Men vi ligger inte alls så bra till när det gäller hur många donationer som faktiskt genomförs. Och det beror på att man inte är tillräckligt vaken i sjukvården för att ta reda på de möjligheter som finns, enligt Milton.

Kristina Hambraeus Jonzon som är överläkare vid Karolinska sjukhuset i Solna håller med om att vården kan göra mer för att öka antalet donerade organ.

Om förslaget ska bli verklighet behövs mycket diskussioner och utbildning av personalen, säger hon.

– De senaste åren har vi sett en långsam men tydlig förändring att fler och fler har kommit till insikt om att det är i första rummet för den patient vi har framför oss i sängen. Det är för den personens skull vi ska respektera hans eller hennes vilja att donera. Det kan dessutom bli en livräddande åtgärd för någon annan, säger Kristina Hambraeus Jonzon.

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström som i dag tog emot utredningens förslag säger i en kommentar att det är nödvändigt att korta köerna till transplantation.

– Kan vi öka antalet donerade organ minskar risken för att den illegala organhandeln får fäste i Sverige, säger Gabriel Wikström, som inte vill ange när en ny lagstiftning om transplantationsverksamheten kan införas.