Medel i målarfärg framkallar allergi

2:14 min

Nästan all målarfärg som späds med vatten innehåller konserveringsmedel som är starkt allergiframkallande om det kommer i kontakt med huden. Allergifallen på grund av konserveringsfallen ökar dramatiskt menar forskare på Institutet för Miljömedicin på Karolinska institutet och målare är extra utsatta.

Målaren Björn Eurén blev så allergisk av konserveringsmedlen att huden på händerna sprack sönder.

– Huden helt enkelt lossnade från fingrarna, säger han. 

Enligt Carola Lidén, professor vid Institutet för Miljömedicin på Karolinska institutet, blir allt fler målare allergiska och hon menar att ökningen är alarmerande:

– Allergin mot konserveringsmedel som grupp av ämnen har ökat väldigt mycket under de senaste åren. Och särskilt angående den här gruppen metylisothiazolinone som är så vanlig i målarfärg.

– Under de senaste fem åren i flera länder, även i Sverige, så har det ökat från ungefär två procent av eksempatienterna som är allergiska till åtta procent och det är en väldigt dramatisk ökning på kort tid.

Vad beror det på?

– Orsaken är att folk är ständigt utsatta för det här ämnet och målare i synnerhet.

I målaren Björn Euréns fall var det konserveringsmedlet i målarfärgen och i tapetklistret som gjorde honom så allergisk att han förlorade jobbet.

– Det var ofta efter tapetsering som det vart värst men även när jag hade mycket färgkontakt så vart det problem, säger han

Vad gjorde du då?

– Ja, företaget som jag jobbade på fick ju säga upp mig på grund av arbetsbrist. Jag kunde ju inte fortsätta och måla överhuvudtaget och då hade de ju inga jobb för mig. Då gick jag ju arbetslös i ett år.

Olof Holmer, VD för Sveriges Färgfabrikanters Förening, påpekar att andelen konserveringsmedel i den vattenbaserade målarfärgerna som säljs i Sverige ligger långt under gränsvärdena för vad som är tillåtet. 

Men enligt professor Carola Lidén måste andelen konserveringsmedel minska drastiskt:

– De som tillverkar färgen måste ta ansvar och använda mindre starkt allergiframkallande konserveringsmedel i målarfärgen och det enda som kan få dem att göra det är lagstiftning, säger Carola Lidén.