Arbetsförmedlingen lockar jobbsökare med e-tjänster

2:26 min

Arbetslösa kan från och med i dag skriva in sig hos Arbetsförmedlingen direkt via webben. Tidigare har det första mötet med myndigheten upplevts väldigt negativt av många, något som Arbetsförmedlingen nu vill ändra på.

En som välkomnar inskrivning via webben är Marie Tjerned, som just nu söker jobb. Hon tror att webbtjänsten kan fungera bra.

– Det skulle passa mig om man har ett bokat möte när man kommer hit, så man slipper ta en nummerlapp och stå i kö, säger hon.

Långa köer och besvärlig administration är den korta sammanfattningen av arbetslösas första kontakt med Arbetsförmedlingen. Men från och med i dag behöver inte den som är arbetslös besöka ett Arbetsförmedlingskontor för att skriva in sig.

Med e-legitimation kan inskrivningen ske via webben och anmälan om a-kassa gäller då från den dagen. Den arbetssökande kan också boka in sitt första möte med en arbetsförmedlare.

– En av de tydligaste punkterna där vi misslyckas är det första mötet. Det vet ju alla att har första mötet blivit fel eller dåligt är det väldigt svårt att reparera den förtroendeskadan. Första mötet är kunderna oerhört besvikna på och därför blir det viktigt för oss att förbättra, säger Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingens generaldirektör.

Inskrivning med e-legitimation är den första i ett paket av nya e-tjänster som Arbetsförmedlingen ska införa.

Tanken är att de som har lätt att få jobb kan sköta allt mer av sitt arbetssökande själva medan Arbetsförmedlingen ska stötta dem som står längre ifrån arbetsmarknaden.

– Jag bedömer förändringen som mycket viktig. Om arbetsförmedlarna är bättre förberedda kan vi också jobba mer effektivt och kanske korta arbetslöshetsperioden, och snabbare få in en människa på en arbetsmarknadsutbildning. Därigenom får vi kanske också ett bättre förtroende, säger Mikael Sjöberg som tror mycket på förändringen.

Anders Rhönnstad, som söker jobb inom finansbranschen, tycker att Arbetsförmedlingens hemsida måste bli bättre.

– Det är helt otidsenligt, säger han.

Men fler e-tjänster är inte bara bra, tror Anders Rhönnstad.

– Jag går gärna hit, faktiskt. Det krävs en enorm disciplin om man ska sitta och söka jobb hemifrån.