Wixe får kulturstipendium

Kerstin Wixe, en av Sveriges Radios medarbetare i Luleå, får ett av Luleå kommuns fyra kulturstipendier.
Kerstin Wixe får 12.500 kronor. I motiveringen står det att hon får stipendiet för sin omfattande kulturjournalistiska gärning och kvalitativa bidrag till kultur och kulturdebatten i Luleå kommun. Kerstin Wixe har sedan 70-talet bland annat jobbat med ungdomsradio och musikproduktioner och de senaste åren med radioteater och P1-programmet Boktornet.