Hög datasäkerhet i Norrbotten

Hälften av kommunerna i Sverige har brister i datasäkerheten och saknar möjligheter att upptäcka intrång i kommunens eget datanät, enligt tidningen Kommunaktuellt. -I Norrbottens kommuners datanät är säkerheten hög, säger Per Olsson, IT-chef inom Luleå kommun.
Undersökningen om datasäkerheten är publicerad i tidningen Kommunaktuellt, men återspeglar inte situationen i Norrbottens kommundatanät, enligt Luleå kommuns IT-chef Per Olsson. -Här har kommunerna gått samman för att nå högsta säkerhetsnivå. Bland annat har upphandlingen av så kallade brandväggstjänster gjorts gemensamt. Det finns exempel på intrång, som gjorts i kommunala datanät av så kallade hackare. Flera av händelserna kan spåras till förtroendevalda, som gjort ändringar i kommunala handlingar. Det visar KommunAktuellts undersökning. -Det är en sak att hacka sig in i en kommuns webbsida för information och en helt annan sak att ta sig in i ekonomisystemen, säger Luleå kommus IT-chef Per Olsson. Han berättar att ett kommunalt datanät består av många olika delar och att ett djupt intrång i datanäten kräver mycket stora datakunskaper. Den typen av intrång kan, enligt Olssons bedömning, endast göras av professionella hackare.